Elindult a jelentkezés a debreceni óvodákba

A gyermekek szülei, gondviselői február 18-ig elküldhetik a jelentkezési lapot az intézményekbe. A beiratkozás időpontja április 20-21, a pótbeiratkozás pedig 2022. május 4-én lesz.

A 2011. évi CXC törvénycikk értelmében a gyermekek, akik augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, az adott nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük. Ez a köznevelési törvény elősegíti a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését.

Kivételt képezhet, ha a megyei kormányhivatal felmentést ad az adott gyermeknek családi körülményei és sajátos helyzete miatt. Ez esetben a gyermeknek nem kötelező részt vennie az óvodai foglalkozáson, míg negyedik, vagy újabb kérelem alapján ötödik életévét be nem töltötte.

A szülők illetve gondviselők az óvodaköteles gyermeket kötelesek a meghatározott időpontban beíratni, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni.

A jelentkezési lap letölthető a www.debrecen.hu weboldalról. A szülő 3 óvodát jelölhet meg a jelentkezési lapon az adott önkormányzati fenntartású intézmények közül. Az önkormányzati fenntartású óvodák jegyzéke ugyancsak elérhető ezen a weboldalon.

Az első helyen megjelölt intézménynek kell elküldeni a kitöltött jelentkezési lapot 2022. február 18-ig. Az óvodák vezetői március 11-ig döntenek a felvételről.

A vírushelyzet miatt a beiratkozás időpontjában a szülőknek illetve gondviselőnek nem kell személyesen megjelenniük a beiratkozás helyszínén. A beiratkozás online zajlik, az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a Köznevelés Információs Rendszerében rögzíti a beiratkozást.

Ez is érdekelhet