Épületes lélek – új kiállítás a Bényi Galériában

A Kölcsey Központtal együttműködve új kiállítás nyílt február 17-én a Bényi Galériában.

forrás: Bényi Galéria

A kiállítást Áfra János nyitotta meg, emellett beszédet tartott Dr. Puskás István, Debrecen város kulturális területéért felelős alpolgármestere és Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. A kiállításmegnyitókon megszokott zenei felvezetést ezzel az alkalommal a Con Fuoco Guitar Duo biztosította.

forrás: Bényi Galéria

A kiállítás két művész együttműködéséből született, a galéria területén elfelezve, egymáshoz átívelően mutatták be a képeiket. Geszthelyi Nagy Zsuzsa Belső Balkon címmel ellátott képei a panelházak és üvegerkélyeik fényeivel játszva kapcsolódtak össze.

„Az archetipikus egység, illetve archetipikus dualitások, mint: belül – kívül, behatárolt – végtelen, fény – árnyék, énerő – sorserő, egyéni sors – kollektív sors, korlátok – szabadság, fent – lent, valamint az épség – sérültség, egység – szétesettség a témája a Belső balkon sorozatnak. 5 éve dolgozom ezen a sorozaton, ezalatt kirajzolódott egy narratíva: felvillantak tájékozódási pontok, megépültek bizonyos szálak, melyek aztán összezavarodtak, és a „kint” terepe idővel ugyancsak egyfajta belső térré vált, vagyis a belsőt tükrözi. A padlók mintázata nem csak üres ornamentika, hanem lehetnek akár a belső mintáink végtelen sorozatai, melyek mégis megszakadhatnak; vagy a hálózatok, amik át- meg átszővik az életünket, összekötnek egymással, összekötik a tereket, miközben tagolják is azokat. A célom végül is mindig a jelen tettenérése, megragadása, és az, hogy az ember felismerje önmagát, ráébredjen önmagára és sorsa természetére. A lélek valódi történéseit próbálom meg ábrázolni.
A művészet egy szellemi és lelki mozgás: az érzékek felfognak abból valamit, amikor életünk meghatározó momentumai történnek – ezen meghatározó létpillanatok emblematikus ábrázolhatóságát kutatom.
Munkáimban a figurális és a geometrikus művészet elemeit egyesítem, a célom egy új képi világ és kifejezésmód megteremtése, amely nem azonos az absztrahálás ismert módszerével. Képeim a gyermekkori boldogság, a világban „otthon levés” érzetének felidézései egy olyan lakóhelyről, amelyről meghitt emlékeim vannak. A Belső Balkon sorozatban a látványelvű és absztrakt komponálások közötti átjárhatóság mellett a képtérben feszülő átló eleme, súlya és hatása izgat.”
forrás: Bényi Galéria
Posta Máté Tükröződés és Venduta című képei régi polgári épületeket jelenítettek meg, Geszthelyi Nagy Zsuzsa absztrakt ábrázolásával ellentétben a képeslapszerű realizmus jellemzi. A képeslapszerűséget saját leírásában is hangsúlyozza:
„A tükör a megismerés eszköze, még akkor is, ha tökéletlen képet kapunk, mivel az objektum egy közvetítő közegen keresztül jut el a szemlélőhöz. Itt az ablakfelületek a tükrök, amikben a szemben lévő homlokzat látható, de a kettős üvegablak egyenetlensége miatt a tükörkép töredezetten, amorf formák együtteseként jelenik meg. Izgalmassá teszi még a témát a különböző ritmikus szerkezetek – az ablakok repetitív geometriája és a tükröződő homlokzati elemek ismétlődő formái – egymásra vonatkoztatása. Bizonyos esetekben a tükröződő felület előtti és mögötti látványelemek, mint áttetsző rétegek olvadnak egymásra.
Mai világunkra igen jellemző a töredezettség, szétesettség, az egész helyett csak a résszel foglalkozunk. Ennek egyfajta lenyomatai ezek a képek. Nem véletlen, hogy a téma bevezető sorozata Ady Endre után a „Minden Egész eltörött” címet kapta. Hálás téma ez, mert szabad teret enged a gesztusokra épülő nyelvezetnek, miközben az alkotások a látványfestészet keretein belül maradnak. A veduta egy 16. századi olasz kifejezés, amely realista városképet jelent. Ezen festmények a mai képeslapok előzményének tekinthetőek, amiket vásárlója az adott helyszínen töltött idő emlékeként hazavihet. Fontos szempont volt tehát a látvány részletes, hű ábrázolása. A képeim nem Velence monumentális architektúráját mutatják be, hanem egyfajta lenyomatai a szűk utcák falainak, az azokon látható festett utcatábláknak, ami elsődleges élménye a Velencébe utazónak. Festményeim pontos lenyomatai az eredeti falrészeknek, az utcatábla pedig könnyen azonosíthatóvá teszi a helyszínt, így a képek beteljesítik a veduta téma eredeti küldetését is. A patinás épületek elhanyagolt falain látható különböző matériák felületi játéka nemcsak érdekes festészeti kihívást jelent, de a mulandóságra is utal, így a képek egyfajta vanitas ábrázolások is, ami több évszázada visszatérő témája a képzőművészetnek.”
forrás: Bényi Galéria
A kiállítás 2022. február 17. és március 24. között látogatható.

 

Ez is érdekelhet