Ezért ne hagyd el a bankkártyád, mellette a PIN kóddal

Amikor a bank kiadja a bankkártyát, jellemzően nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a hozzá tartozó PIN kódot jegyezzük meg és ne tároljuk a kártya mellett, annak közelében. Egy debreceni hölgy nem így tett.

4321

Talán ezt a PIN kódot még megjegyezni sem lett volna olyan nehéz. Ennek ellenére az érintett hölgy a pénztárcájában a képen is látható módon tárolta a bankkártyája mellett a papírlapot, rajta a 4321-es PIN kóddal.

Ezért ne hagyd el a bankkártyád, mellette a PIN kóddal
Így ne tárold a bankkártyád és a hozzá tartozó PIN kódot

A hölgy júniusban elhagyta a táskáját, benne a pénztárcájával, a telefonjával és más értékekkel együtt. Amikor hazaért, belépett a netbankba, feltételezhetően azért, hogy tiltsa a kártyát, ekkora azonban valaki már 200 ezer forint értékben vett fel készpénzt egy ATM-ből.

A rendőrségnél megtette a feljelentést, a hatóság pedig hamar azonosította is azt a 30 éves férfit, aki a Jászai Mari téren megtalálta a táskát, átnézte azt és ha már ott volt a bankkártya és a PIN kód is, az egyik bevásárlóközpont ATM-jéhez sietett, ahonnan összesen 200 ezer forintot emelt le. Ezt meg tudta tenni anélkül, hogy a tulajdonos azonnal értesült volna róla, hiszen a telefonos értesítés sem juthatott el hozzá, az elhagyott táskában volt a telefon.

Mit tegyünk az ilyen esetek ellen?

Jegyezzük meg a PIN kódot fejben! Ha ez nem megy, akkor mindenképpen teljesen külön tároljuk azt a kártyától, olyan módon hogy ne lehessen a kettőt együtt elhagyni, ellopni.

Ha elhagynánk a kártyát, azonnal érdemes letiltani (vagy legalább lefagyasztani – egyes pénzügyi intézetek ilyen lehetőséget is kínálnak). Ezt meg lehet tenni a netbankban, vagy a banknál, akár telefonon is jelezve.

Mit tegyünk, ha találunk egy bankkártyát, vagy más személyes tárgyat?

Elsődlegesen ne nézzük meg, hogy tudunk-e készpénzt levenni róla. A fent említett 30 éves férfi nem így tett. Most információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett és jogtalan elsajátítás vétség miatt felelhet.

Ha bankkártyát találunk, azt lehetőség szerint adjuk le az érintett bank egyik fiókjában.

Bankkártyát és egyéb személyes tárgyat szintén leadhatunk a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály, Igazgatási Osztályán ( Talált tárgyak osztálya), ahol utána a tulajdonos visszakapja azt, ha jelentkezik érte és hitelt érdemlően tudja bizonyítani hogy az övé.

A talált tárgyakról, pontosabban a Tulajdonszerzésről találással a Polgári Törvénykönyv rendelkezik, egészen pontosan így:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény:

5:54. § [Tulajdonszerzés találással]

(1) Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy
a) megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és
b) a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.

(2) Ha a dolgot többen találják meg, a találótársakat a találó jogai együttesen, egymás között egyenlő arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen terhelik. Találótárs az is, aki a dolgot elsőként felfedezte és annak birtokbavételére törekedett, de végül más vette azt előbb birtokba.

5:55. § [A találó kötelezettsége]
(1) A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.
(2) A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.

5:59. § [Közönség számára nyitva álló helyen talált dolog]
(1) A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.
(2) Ha a talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az üzemeltető őt értesíti és jelentkezése esetén részére a dolgot késedelem nélkül átadja.
(3) Ha az átvételére jogosult személye nem állapítható meg, az üzemeltető a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi, vagy – ha a megőrzésre lehetősége nincs – azt az átadástól számított nyolc napon belül a jegyzőnek átadja.
(4) Ha a jogosult a dologért három hónap alatt nem jelentkezik, az üzemeltető vagy a jegyző azt értékesíti.

5:62. § [Találódíj]
(1) Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. A találódíj a találótársakat egyenlő arányban illeti meg.
(2) A találó a talált dolog kiadását költségkövetelésének és találódíjának kielégítéséig megtagadhatja.
(3) A találót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a talált dolgot a hatóságnak adta át. A hatóság a dolgot vagy az értékesítéséből befolyt vételárat a találó hozzájárulásával adhatja ki az átvételre jogosultnak, kivéve, ha az átvételre jogosult a dolog értékét a hatóságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett összeg a letett dolog helyébe lép.

Forrás: Rendőrség, Debrecen.hu

Ez is érdekelhet