Jó hír a debrecenieknek: ingyenes lehet a hulladéklerakó szolgáltatása

forrás: dehir.hu

 

Július elseje óta új hulladékgazdálkodási rendszer határozza meg a lakosság és a gazdálkodó szervezetek hulladékának begyűjtését, kezelését és szállítását is. Ezért Debrecen közgyűlése legutóbbi ülésén hatályon kívül helyezte az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Ez egyebek mellett lehetővé tette, hogy a lakosok a saját ingatlanjukon, az alkalmilag keletkező hulladékot maguk is elszállíthatták és díjmentesen elhelyezhették a szolgáltató pontosan meghatározott telephelyére.

Így az ingyenesen lerakható települési hulladék mennyisége maximum 200 kilogramm, a veszélyes hulladéké pedig alkalmanként legfeljebb 100 kilogramm lehetett. Ezek lerakatának szabályai voltak, melyeket többnyire betartottak az emberek.

Ez a szabadon választható, kedvező lehetőség megszűnt a rendelet hatályon kívül helyezésével.

Az igény azonban nem szűnt meg, így ebben a témakörben új rendelet megalkotására nyújtottak be előterjesztést, amit a városi közgyűlés augusztus 31- ei ülésén tárgyalt. A javaslat értelmében: a hatályos hulladékgazdálkodási törvény lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzat rendeletet alkosson díjkedvezmények, díjkompenzációk megállapításáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj részben, vagy teljes egészében történő átvállalásáról.

Így a Debrecen közigazgatási területén élő-, lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységét igénybe vevő személyek, naptári évenként 200 kilogramm, veszélyes hulladékot nem tartalmazó vegyes-, és lombhulladékot helyezhetnének el a debreceni, Vértes úton található hulladéklerakóban. Annak költségét az Önkormányzat átvállalja.

A jogosultságot mindenkor igazolni kellett az érvényes lakcímkártyával és személyi igazolvánnyal-, azonosítóval. Ez a jövőben sem változna.

 

Érdemes azt is tudni, hogy a lerakható hulladékmennyiséget, legfeljebb két részletben helyezhetik el a hulladéklerakó telepen a debreceni lakosok.

 

Veszélyeshulladékot azonban senki nem helyezhet el a legcsekélyebb mennyiségben sem.

 

Hazánkban a települési hulladék újrafeldolgozási aránya 32 százalék, amit a Kormánytervezet szerint, rövid időn belül meg kell duplázni. Hosszú távú cél, hogy a hulladéklerakókba kerülő lakossági hulladék mostani, 50 százalékos aránya, tíz százalék legyen.

Mielőbbi feladat Debrecenben is és szerte Magyarországon az illegális hulladéklerakók felszámolása s azoknak a szigorú büntetése, akik a szabályokat megszegik. Függetlenül attól, hogy gyárakról, vagy civilszemélyekről van szó.

A szelektív hulladékgyűjtést pedig minél hamarabb ki kell szélesíteni Debrecenben és szerte az országban a környezet védelme, a környezettudatos életmód érdekében is.

 

A rezsicsökkentett szemétszállítási díjak sem változnak a júliusban indult új, országos hulladékgazdálkodási rendszerben.

 

Júliustól egyébként a MOL szállítja el a hulladékot Hajdú-Biharban is, így az AKSD a vállalat cégének egyik partnere lett, de a lakosoknak is megmaradt a szabálykövető feladatuk.

 

 

    Ez is érdekelhet