Közmunkával is büntethető lesz az illegális hulladéklerakás

Csütörtökön, az önkormányzat közgyűlésén többek között az új hulladékgazdálkodásról szóló törvényhez való igazodásról is döntöttek. A törvény nemrég megváltozott, így a helyi rendeleteknek is alkalmazkodniuk kell ehhez.

Idén márciusban megújultak a hulladék illegális elhelyezésével, lerakásával kapcsolatos szabályok, ennek több kérdését helyi rendeletekkel kell szabályozni.

Papp László polgármester kiemelte, hogy lényeges változás, hogy a jogellenes hulladéklerakást már szankciókkal szabályozhatja az önkormányzat.

forrás: dehir.hu

Innentől jóval nagyobb felelőssége lesz az ingatlantulajdonosoknak, az illegális hulladékgazdálkodás kapcsán. Ha nincs tettenérés, az ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladék elszállításának költsége az ingatlantulajdonost terheli, amennyiben a hulladék korábbi birtokosa nem található meg vagy deríthető fel. Ha a hulladék korábbi tulajdonosa ismert, a költségek őt terhelik. Ezzel együtt az ingatlan tulajdonosa nem vehető felelősségre, ha a hulladék elhelyezésének és elhagyásának megakadályozása érdekében minden tőle telhetőt megtesz, és a hatósági eljárás során bizonyítani tudja a hulladék elhelyezőjét vagy az ingatlan tényleges használóját.

Az új szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság bírságot szabjon ki, amelynek meg nem fizetése esetén közmunkát lehet kirendelni.

A törvény nem menti fel az önkormányzatot a közterületen lerakott hulladék felszámolása alól, a helyi képviselőtestületnek rendeletben kell megállapítania a hulladék felszámolásához indokolt intézkedések körét.

A törvény sajátos rendet szabályoz az állami és önkormányzati ingatlanok területén elhelyezett hulladék kezeléséről. Eszerint a kötelezettnek haladéktalanul bejelentést kell tennie az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak, illetve a beazonosításhoz szükséges adatokat is át kell adnia. Ezen kívül 30 napon belül fel kell számolnia az elhelyezett hulladékot, valamint a felszámolás költségei is a kötelezettet terhelik.

Ez is érdekelhet