Sikeres közbeszerzés a „Debrecen keleti városrész infrastruktúra-fejlesztés” tervezésére

Debrecen keleti városrésze a következő időszak komplex infrastruktúra fejlesztésének köszönhetően jelentős megújuláson esik át. A beruházás során a városrész víziközmű-hálózata mellett fontos útszakaszok felújítása történik meg.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Építési és Közlekedési Minisztériummal kötött szerződés alapján támogatást nyert a keleti városrész infrastrukturális fejlesztésére, melynek keretében szennyvíz-, és ivóvízhálózat, közúti, csapadékvíz-elvezetési, energiaellátási (többek között közvilágítási) és távközlési infrastruktúra-fejlesztéseknek a komplex tervezése valósul meg.

A beruházás megvalósítása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le Debrecen keleti városrész infrastrukturális fejlesztése-tervezéstárgyban.

Az eljárásban a legjobb ár-értékű arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevő, a Cívis Komplex Mérnök Kft. – UTIBER Közúti Beruházó Kft.FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. kihirdetése történt meg nyertes ajánlattevőként.

A nyertes tervező konzorcium tervezési díja bruttó 2.919.730.000,- Ft.

A tervezési szerződés megkötésére és hatályba lépésére várhatóan június közepén sor kerül.

A Debrecen kelet városrész infrastruktúra fejlesztés részletei:

Az útfejlesztések közé tartozik:

A keleti belső közlekedési folyosó 11,5 kilométer hosszú, új nyomvonalon vezetett legalább 2×1 forgalmi sávos út csapadékvíz elvezetéssel és közvilágítás kiépítésével, hat új országos közúti csomóponttal (melyből egy országos főutat és országos közforgalmú vasútvonalat keresztező közúti híd) és további egy új vasúti keresztezés.

Ennek részletei:

  •  4. számú főút és a 47. számú főút közötti közlekedési folyosó, melyek elsősorban a főutak közötti lakóterületek összekötését foglalja magában, az új tervezendő utak célja nem egy összefüggő gyors tehermentesítő út kialakítása arra az ÉKM megbízásában előkészítés alatt álló Keleti elkerülő szolgál hanem a lakossági közlekedés javítása a városrészek között.
  • Az út tervezés során a 4. számú főúti csomópontban egy külön szintű csomópont tervezése is a feladat részét képezi, továbbá a 48. számú főút és a Diószegi út közötti szakaszon pedig a 105. számú vasút vonal keresztezésének kidolgozása külön szintű és szintbeli megoldásként is.
  • A 47. számú főút csomópontjának a tervezését a tervezési feladat nem tartalmazza, mert annak a csomópontnak a tervezése az ÉKM megrendelésében készül.
  • Az út tervezési rész tartalmát képezi továbbá a Létai út és a Lahner utca útfelújításának tervezése az utcákhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés tervezésével, továbbá a Létai úton a kerékpárút tervezése is.

Víziközmű-fejlesztés

A tervező feladata lesz a IX-es (keleti) szennyvíz főgyűjtő vezeték hálózat fejlesztésének és az ehhez kapcsolódó lakossági gerincvezetékek kialakításának, továbbá Bánk településrész szennyvíz eleveztetésének megtervezése. Ez a tervezési részfeladat több mint, 30 km hosszú szennyvíz főgyűjtő vezeték, 27 darab átemelő, 1200 ha településszerkezeti egységet kiszolgáló szennyvíz-elvezető gerinc hálózat és a bánki 6,2 km szennyvízhálózat tervezését jelenti.

A több mint, 18 km keleti ivóvíz főgerinc hálózat fejlesztésének, az ehhez kapcsolódó lakossági gerincvezetékek kialakításának, mely közel 1900 ha területet lát el ivóvízzel és a bánki 6,2 km ivóvíz hálózatának tervezései is a nyertes tervező feladatát fogják képezni.

A tervek elkészítésére tervezési elemenként különböző határidők kerültek meghatározásra, a legutolsó tervcsomag szállítása előreláthatóan a szerződéskötést követően 420 nap, mely nem foglalja magában az engedélyezési eljárások időigényét.

A tervezések fedezetét az ÉKM-mel megkötött támogatási szerződések biztosítják, a becsült fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat számláján.

Ez is érdekelhet