Vándorkiállítás Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára Debrecenben

„Átröpülök hosszában hazámon”

 Szeptember 1-jén indul útjára a Petőfi Irodalmi Múzeum új vándorkiállítása, amely a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából jött létre. A múzeumbusz első állomása a költő szülővárosa, Kiskőrös lesz, amelyet közel egy éven át több, további település követ majd. Az utazókiállítás kiemelt célja: Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több érdeklődőhöz juttassa el Petőfi Sándor életművét, életútját a legközvetlenebb módon.

A kiállítás címét adó mottó: „Átröpülök hosszában hazámon!” a Dalaim című vers részlete, amely nemcsak Petőfi utazás iránti szenvedélyét és költői ambícióit fejezi ki, de utal a tárlat nem mindennapi jellegére is.

A kiállítás képzeletbeli utazásra hív: 1845-ben felszállunk a gyorsszekérre Petőfi mellé, hogy a költő a „változó szerencse szekerén” felidézze számunkra múltjának meghatározó állomásait, és velünk együtt fürkéssze jövőjét.

A tárlat nem a költő életrajzát helyezi fókuszba, sokkal inkább az alkotói tevékenységét meghatározó döntési helyzeteket mutatja be. A költővé válás, a társadalmi mobilitás, az életpálya megválasztása, a közéleti szerepvállalás, az irodalmi élet szervezése vagy a családalapítás.

A kiállítás vázát tíz kiemelt gyűjteményi darab alkotja, mely a képzeletbeli utazás egy-egy állomását jelzi: az édesapa Petrovics István mészárosbárdja, a Szendrey Júliától kapott gyöngyhímzéses pénztárca, vagy éppen egy biliárddákó, amelyet Petőfi a törzshelyén, a Pilvax kávéházban használhatott.

Minden relikviához tartozik egy-egy kiemelt vers, valamint számos idézet, kézirat, művészeti alkotás és irodalomtörténeti érdekesség, amelyek együttesen egy-egy meghatározó élethelyzetet vagy témakört tárgyalva mutatják be a költő életének legfontosabb állomásait. Ezek a változatos módon elrejtett tartalmak önálló felfedezésre, kutatásra ösztönzik a látogatót, több érzékszervet is bevonva a tapasztalatszerzésbe. A kiállítás egységei önmagukban is értelmezhető, zárt egységeket alkotnak, amelyeket többféle narratívába fűznek össze a látogatókat és Petőfit egyaránt megszólító kérdések, az Úti jegyzetek Patkós Márton színművész által megszólaltatott sorai és a János vitéz fordulatai.

Az első tematikus kiállítási egységben Petőfi első publikált arcképe – Barabás Miklós 1845 -, és a helykeresést, a költői önmeghatározást fókuszba helyező „Sors, nyiss nekem tért” című költemény kapcsán megismerkedhetünk a képet közlő Pesti Divatlappal, megtudhatjuk, mit jelentett abban a korban egy ilyen folyóirat, s milyennek látta Jókai Mór barátja arcképét.

Az utolsó állomáson pedig az 1847-ben megjelent Petőfi összes költeményei című kötet jelenik meg, így Petőfi szándékától, hogy az irodalmi élet meghatározó szereplőjévé váljon, a megvalósulásig, azaz a verseiben örökké élő költő alakjáig vezet a képzeletbeli utazás.

Az egyes állomások során izgalmas formai és vizuális megoldások jelenítik meg többek között az „Egy estém otthon, a „Szeptember végén” és „Az Alföld” című verseket.

 

A tárlat záró részében írók, költők Petőfiről szóló idézetei olvashatók, a busz hátsóüléssorán a PIM-ben őrzött Petőfi-relikviákból egy digitális kollázst alkothatnak a látogatók próbára téve a kiállításon megszerzett tudásukat.

A busz a Kárpát-medencét 2022 – ben több mint 60 települést keresett fel s közel 20 ezer ember tekinthette meg a tárlatot. A Petőfi Sándor-emlékév végéig több mint 200 helyszínt látogathat meg az utazókiállítás.

 Debrecenben szeptember 12 -15-ig a regisztrált csoportok 8-tól 16 óráig, míg az egyéni érdeklődők 16-18 óráig látogathatják a buszt a Déri Múzeum előtt. 

 

Ez is érdekelhet