EL A KEZEKKEL AZ SZJA VISSZATÉRÍTÉSTŐL…

A Kormány a tegnapi napon (2021. január 24. napján) elfogadott egy rendeletet, amely érinti a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítését, illetve annak esetleges végrehajtását. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény már tartalmazott egyfajta védelmet az SZJA visszatérítésekkel kapcsolatosan. Kimondta ugyanis, hogy a visszatérített összegre, a külön törvényben meghatározott visszatartási jogot az adóhatóság nem gyakorolja.

A legújabb kormányrendelet azonban sokkal nagyobb védelmet, mondhatni kvázi menteséget ad a visszatérített összegnek a bírósági végrehajtási eljárásról szóló törvény (Vht.) hatálya alól.

A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítéselőlegének követelésfoglalás alóli mentesítéséről szóló 17/2022. (I. 24.) Korm. rendelet szerint ugyanis, a megállapított előlegre a  Vht. 110.  §-a szerinti követelésfoglalást foganatosítani nem lehet.

Mit jelent ez pontosan?

A Vht. 110. § szerint, ha az adósnak harmadik személlyel szemben követelése van, illetőleg az adós harmadik személlyel olyan szerződést kötött, amelyből később követelése keletkezik, a végrehajtó a követelést lefoglalja.

Tehát a Vht. alapján már egy fennálló követelés is lefoglalható, mielőtt még az adós a saját bevételeként realizálná azt. Márpedig az adóvisszatérítésre jogosultság egyfajta követelést keletkeztet az adóhatósággal szemben. Erre a követelésre foglalást foganatosítani nem lehet.

Tehát nem jelenthető ki, hogy az adóvisszatérítés összege bekerült volna a végrehajtás alól általánosságban mentesülő tételek közé. A Vht. ugyanis külön szakaszban sorolja fel azon bevételeket, és agyontárgyakat, amik minden körülmények között mentesek a végrehajtás alól. (Ilyen pl. a foglalkozás gyakorlásához, vagy tanulmányok végzéséhez szükséges eszközök, fűtő és világító eszközök, ágynemű stb.)  Tehát ebbe a felsorolásba nem került be az adóvisszatérítés, és nem módosították a bírósági végrehajtásról szóló törvényt.

Fontos tehát hangsúlyozni, hogy nem módosult a bírósági végrehajtásról szóló törvény, hanem egy bizonyos rendelkezését, erre a követelésre nem lehet alkalmazni. És az sem mellékes, hogy nem tekinthető véglegesnek az intézkedés, hiszen a különleges jogrend végeztével ezen kormányrendelet is hatályát veszti. A rendelet hatályát ugyanis a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló törvény hatályához igazította a jogalkotó. Ez a törvény pedig 2022. június 1-jén hatályát veszti. Természetesen a törvény hatálya meghosszabbítható, ezesetben a fenti intézkedés is érvényben marad a meghosszabbított időre.

Fontos kiemelni, hogy maga az összeg nem mentes tehát a végrehajtás alól, és ezért később, más végrehajtási cselekmény (pl. bankszámlára vezetett inkasszó) érintheti, ez alól a rendelet nem nyújt védelmet.

Ez is érdekelhet