Ismét lehet jelentkezni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat aktuális, 2024. évi fordulójához. A pályázatok benyújtására 2023. október 3. és 2023. november 3. között van lehetőség.

A pályázati kiírás értelmében két típusú ösztöndíjra nyújthatnak be pályázatot a hátrányos szociális helyzetű fiatalok.

„A” típusú ösztöndíjpályázatot azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj folyósításának időtartama 10 hónap, két egymást követő tanulmányi félév (a 2023/2024. tanév második féléve és a 2024/2025. tanév első féléve).

„B” típusú pályázatot azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok nyújthatnak be, akik a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 3×10 hónap, hat egymást követő tanulmányi félév (2024/2025. tanév, a 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév).

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2024. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázati kiírás 2023. október 3-tól elérhető a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer), letölthető a www.debrecen.hu honlapról, illetve a fenti időponttól a tájékoztató anyag átvehető Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. földszinti ügyfélfogadó tér) az 5. és 6. számú ügyfélszolgálati ablaknál. A pályázat benyújtási határideje: 2023. november 3. Információ kérhető az 52/517-694, 52/517-695, 52/517-690 számokon.

Ez is érdekelhet